Üyelerin Hakları

Madde 7- Her üyenin;

a)       Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

b)      Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

c)       Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Kimlik ve Rozet

Madde 8- Üyeler;

a)       Unvanına göre, dernek yönetim kurulunca hazırlanmış dernek rozetlerini takma,

b)      İstekleri halinde Dernek Başkanlığı’nca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a)       Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş aidatı ve yıllık ödenti borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

b)      Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

  AKROMEGALİ İLE YAŞAM DERNEĞİ
  SÜMER 1 Sk 16/18 KIZILAY ANKARA
  Tel: 0312.2304806
    
 
www.akromegali.org.tr    dernek@akromegali.org.tr

t