Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyelik ve Koşulları

          Madde 5- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

         Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

a)       Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b)      Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

c)       Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 

1.       Dernek tüzüğüne ve çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

2.       Ödenti verme borcunu birbirini takip eden iki yıl içinde yerine getirmemek.

devamı için tıklayınız...

 AKROMEGALİ İLE YAŞAM DERNEĞİ
  SÜMER 1 Sk 16/18 KIZILAY ANKARA
  Tel: 0312.2304806
    
 
www.akromegali.org.tr    dernek@akromegali.org.tr